Các cuộc tranh luận mở đầu phiên tòa ‘tiền bịt miệng’ của cựu TT Trump sẽ bắt đầu vào tuần tới

Thẩm phán cho biết các cuộc tranh luận mở đầu sẽ diễn ra vào thứ Hai, ngày 22/04.