Các đại cử tri Đảng Cộng Hòa ở Pennsylvania, Georgia, Nevada và Arizona bỏ phiếu cho TT Trump