Các Dân biểu Jim Jordan và Steve Scalise tham gia tranh cử vào vị trí chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ

Hai thành viên Đảng Cộng Hòa hàng đầu tại Hạ viện đã tham gia tranh cử để thế chỗ ông McCarthy.