Các đồng minh của cựu TT Trump phản ứng trước bản cáo trạng, cho rằng các cử tri sẽ ủng hộ ông mạnh mẽ hơn