Các email tiết lộ ông Joe Biden đã gặp ít nhất 14 đối tác của ông Hunter

Phân Tích Bình Luận

233 Videos

Theo một loạt bom thư được tiết lộ, hóa ra ông Joe Biden, khi còn đương chức Phó Tổng thống Mỹ, đã gặp ít nhất 14 đối tác kinh doanh của con trai mình đến…