Các email tiết lộ ông Joe Biden đã gặp ít nhất 14 đối tác của ông Hunter

Theo một loạt bom thư được tiết lộ, hóa ra ông Joe Biden, khi còn đương chức Phó Tổng thống Mỹ, đã gặp ít nhất 14 đối tác kinh doanh của con trai mình đến từ các quốc gia như Mexico, Ukraine, Trung Quốc, Colombia, cũng như Kazakhstan. Điều đó đương nhiên đã đặt ra khá nhiều nghi vấn, bởi vì, trong số nhiều vấn đề khác nhau, những cuộc gặp này dường như mâu thuẫn với những gì ông Joe Biden đã nói khi đang trong chiến dịch tranh cử, ông liên tục phủ nhận chưa từng thảo luận hoặc liên quan đến các phi vụ kinh doanh của Hunter Biden.