Các giám đốc CIA đã xoay chuyển kết quả bầu cử TT Mỹ như thế nào

Ông Michael Morel, người giờ có vẻ hối hận, đã âm mưu cùng với bốn cựu giám đốc CIA khác để giúp ông Biden được bầu. Họ đã tuyên bố sai sự thật trong một…