Các hãng truyền thông phương Tây kêu gọi phân biệt rõ giữa ĐCSTQ và Trung Quốc, người Hoa hưởng ứng mạnh mẽ