Các hãng vận chuyển được cảnh báo tránh xa lãnh hải Iran vì nguy cơ bị bắt giữ trong bối cảnh Hoa Kỳ–Iran ngày càng căng thẳng