Các hoạt động cứu hộ tại quận Cam diễn ra sôi nổi trong thời kỳ đại dịch