Các học viên Pháp Luân Công Toronto kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa lịch sử tại Bắc Kinh