Trung Quốc: Nợ của chính quyền địa phương chạm mức cao kỷ lục, vượt quá 50% GDP