Các lệnh bắt buộc đeo khẩu trang gần đây đã được dỡ bỏ sau khi vấp phải phản đối