Các mức thuế quan mới mà Tổng thống Biden áp dụng có tác động gì tới Trung Quốc?