Các Ngân hàng Trung ương bí mật tích trữ hàng triệu pound vàng

Tất cả các tổ chức toàn cầu hóa này đều đang nói về việc tạo ra một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung, một dạng tiền kỹ thuật số mà họ có thể phát hành, theo dõi, hạn chế và căn bản là sử dụng để kiểm soát người dân. Tuy nhiên, đồng thời với việc các ngân hàng trung ương này đang nói về việc phát hành các loại tiền kỹ thuật số tập trung, thì đằng sau hậu trường, họ thực sự đang làm một điều gì đó khác. Họ đang mua một lượng lớn vàng vật chất. Tôi sẽ cung cấp cho quý vị một vài ví dụ, Ngân hàng Trung ương Ba Lan sẽ mua 100 tấn vàng ngay trong năm nay. Ngân hàng Trung ương Singapore đã âm thầm bổ sung 26 tấn vàng vào kho dự trữ của họ. Nguồn: https://www.theepochtimes.com/central...