Các Ngân hàng Trung ương bí mật tích trữ hàng triệu pound vàng

Tất cả các tổ chức toàn cầu hóa này đều đang nói về việc tạo ra một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung, một dạng tiền kỹ thuật số mà họ có thể…