Các nghị sĩ EU lên án vấn đề nhân quyền của Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh