Các nhà hoạt động nêu bật cuộc bức hại ở Trung Quốc trong chuyến thăm châu Âu của lãnh đạo ĐCSTQ

Các nhóm nhân quyền đã kêu gọi Liên minh Âu Châu bảo vệ các công dân và tổ chức của khối không trở thành ‘đồng lõa trong việc viện trợ và tiếp tay cho hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức’ ở Trung Quốc.