Các nhà khoa học đã phục hồi được chức năng tế bào não bị tổn thương do khiếm khuyết di truyền