Các nhà khoa học khám phá một siêu Trái Đất có thể sinh sống được về mặt lý thuyết