Các nhà khoa học tìm thấy cơ chế tái tạo tứ chi và các cơ quan