Các nhà kinh tế cho biết mục tiêu lạm phát 2% của Hệ thống Dự trữ Liên bang là ‘đáng duy trì’

Trong khi đó, một loạt các nhà quan sát thị trường tin rằng có lẽ đã đến lúc ngân hàng trung ương Hoa Kỳ từ bỏ mục tiêu này.