Các nhà lãnh đạo kêu gọi phát triển Phi Châu, chống lại Vành đai và Con đường của Trung Quốc