Các nhà lập pháp cảnh báo: Sự thống trị ngày càng tăng của Trung Quốc trong công nghệ LiDAR có thể đe dọa đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ

‘LiDAR là một công nghệ quan trọng được sử dụng trong các hệ thống tự động và robot nhưng hiện không chịu sự kiểm soát xuất cảng của Hoa Kỳ.’