Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đề nghị dự luật nhằm chống lại sự xâm nhập vào Liên Hiệp Quốc của Trung Quốc và Nga