Các nhà lập pháp Hoa Kỳ gặp gỡ chính phủ Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ giữa lúc ông Tập đến thăm Tây Tạng

Một phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, trong khi ông Tập Cận Bình đến thăm một ngôi chùa Tây Tạng ở Tây Ninh.