Các nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu ông Blinken đưa ra thông báo ‘Không đi du lịch’ đến Tân Cương

Các nhà lập pháp cho biết: “Du lịch [đến Tân Cương] chỉ giúp tẩy trắng cho những hành vi vô nhân đạo-vốn phục vụ lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ [Trung Quốc].”