Các nhà lập pháp Wisconsin tìm cách xác định xem cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 có công bằng và chính xác hay không