Các nhà phê bình cho rằng gói cứu trợ COVID trị giá 1.9 nghìn tỷ USD gồm nhiều khoản chi tiêu hoang phí có lợi ích đặc thù