Các nhà thiên văn học phát hiện thiên hà lùn PEARLSDG chưa từng được quan trắc