Các nhà vận động cảnh báo ‘phim người lớn’ đang tái định hình suy nghĩ của những cậu bé nghèo

Việc các bé trai tiếp cận không hạn chế với ‘tài liệu bạo lực và lệch lạc’ đang thúc đẩy điều mà một số người mô tả là ‘cuộc thử nghiệm xã hội không được kiểm soát lớn nhất’ trong lịch sử nhân loại.