Các nhóm tội phạm ở Trung Quốc sản xuất vaccine COVID-19 giả, một số sản phẩm được chuyển ra nước ngoài