Các phản ứng ‘chắp vá’ để đối phó với đại dịch đang đe dọa sự phục hồi kinh tế