Các quan chức bầu cử: TT Biden là ứng cử viên Đảng Dân Chủ duy nhất trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở North Carolina

Tổng thống Joe Biden sẽ không gặp phải đối thủ nào trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ ở North Carolina, trong khi vào lúc này cựu Tổng thống Trump hiện vẫn có tên trong lá phiếu của Đảng Cộng Hòa.