Các quan chức chính phủ TT Biden từng tham gia các cuộc điều tra và giám sát chiến dịch tranh cử của cựu TT Trump