Các quan chức Hoa Kỳ chặn đứng kế hoạch bán dầu cho Trung Quốc của Iran