Các quan chức Hoa Kỳ và Trung Quốc gặp gỡ ngắn ngủi tại Saudi Arabia trong bối cảnh các cuộc đàm phán giải quyết xung đột ở Ukraine không có Nga