Giữa đại dịch, các quan chức Trung Quốc đặt mua vật tư y tế của nước ngoài và bán chúng kiếm lời