Các tàu hải quân Nga tiến hành tập trận tấn công ở Đại Tây Dương trước khi đến Cuba

Hành động này đã được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.