Các thành phố Trung Quốc ngập lụt nghiêm trọng hơn vì đập Tam Hiệp xả lũ