Các TNS Đảng Cộng Hòa giới thiệu dự luật trừng phạt Bắc Kinh vì cản trở điều tra về nguồn gốc COVID-19