Các Thượng nghị sĩ giới thiệu dự luật nhằm kiểm soát các hãng công nghệ lớn và khôi phục cạnh tranh