Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đồng thuận công bố Dự luật Tiêu chuẩn Trí tuệ nhân tạo (AI) của lưỡng đảng

Lưỡng đảng đã đồng thuận để hạn chế mọi hành vi không phù hợp tiềm ẩn đến từ AI qua một dự luật lưỡng đảng mới nhằm thiết lập các khuôn khổ cho việc sử dụng công nghệ.