Các tỉnh, thành phố ở Việt Nam đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài nhất trong gần 30 năm