Các tổ chức phi chính phủ lo ngại về việc Nam Hàn ‘đồng lõa’ với hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc

Một báo cáo mới tiết lộ “các quốc gia trong thế giới tự do đã đồng lõa với hoạt động thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc” như thế nào