Các ứng cử viên tổng thống năm 2024 thuộc Đảng Cộng Hòa phản ứng với bản cáo trạng liên bang được loan tin của cựu TT Trump