Các vấn đề kinh tế của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Hoa Kỳ

Nền kinh tế Trung Quốc đã đến chỗ khủng hoảng. Thị trường địa ốc đang sụp đổ. Hoạt động sản xuất đang ngừng lại. Các doanh nghiệp ngoại quốc đang rời khỏi Trung Quốc. Chính phủ Tổng thống Biden tuyên bố rằng nền kinh tế do ĐCSTQ lãnh đạo là không thể đầu tư được. Nhưng câu hỏi lớn hơn là sự thất bại của nền kinh tế Trung Quốc sẽ tác động như thế nào đến phần còn lại của thế giới. Có mặt để nói chuyện với chúng ta về vấn đề này là ông Milton Ezrati, nhà kinh tế trưởng tại Vested và là một cộng tác viên của Epoch Times.

- - - - - - - - -

© All Rights Reserved.