Các vận động viên Olympic ca thán về điều kiện cách ly nghèo nàn tại khách sạn ở Bắc Kinh