Cách người đàn ông sinh tồn 5 ngày trên đảo hoang ở New Zealand vào mùa đông mà không có đồ dùng, thức ăn, và lửa