Cách người Mỹ tài trợ cho ĐCSTQ chống lại Hoa Kỳ

Trong vài thập niên gần đây, ông Gaffney lập luận rằng Hoa Kỳ đã đổ hàng nghàn tỷ đô la vào nền kinh tế Trung Quốc, trên thực tế, chính là tài trợ cho cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. “Mỗi người dân Mỹ — có khoảng 160 triệu người trong số chúng ta, chúng tôi tính toán như vậy, những người có tiền trên thị trường vốn Hoa Kỳ ngày nay — phải nói với các nhà quản lý tài chính của họ, các nhà quản lý quỹ hưu trí của họ, những người đang xử lý các khoản đầu tư của họ rằng,“Tôi không muốn tiền của tôi đầu tư vào các công ty của Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa. Hãy rút vốn ra khỏi đó, hãy rút vốn trong khi vẫn còn có thể." Hãy đọc báo cáo mới. Ghi chú của Biên tập viên: Trong cuộc phỏng vấn, ông Gaffney đã nêu không chính xác về số lượng Viện Khổng Tử đã đóng cửa. Con số chính xác là 104 trong số 118 viện đã đóng cửa. Nguồn: https://www.theepochtimes.com/how-ame...