Cách người Mỹ tài trợ cho ĐCSTQ chống lại Hoa Kỳ

Trong vài thập niên gần đây, ông Gaffney lập luận rằng Hoa Kỳ đã đổ hàng nghàn tỷ đô la vào nền kinh tế Trung Quốc, trên thực tế, chính là tài trợ cho cuộc…