Cách ứng xử lịch thiệp tại phi trường và trên phi cơ

Cho dù bạn di chuyển bằng đường hàng không để đi làm việc hay đi nghỉ, bạn sẽ cần có một số phép ứng xử cụ thể khi ở gần nhiều người xa lạ.