California cắt giảm ngân sách ‘hàng loạt’ nếu triển khai kế hoạch thất nghiệp của TT Trump